Chwilio'r wefan
English

Teyrngedau i ddau o gyn-gynghorwyr y ddinas

Telir teyrngedau i ddau o gyn-gynghorwyr Abertawe sydd wedi marw o fewn diwrnodau i'w gilydd.

HagueOwen

Bu gan Byron Owen and John Hague, y ddau yn gyn-aelodau Cabinet, rolau arwyddocaol wrth ddatblygu'r ddinas yn ystod yr amser y buont yn gwasanaethu fel ffigurau cyhoeddus.

Bu Mr Owen yn gwasanaethu wardiau Mynydd-bach a Phenderi am 36 o flynyddoedd. Roedd e'n Arglwydd Faer ym 1991 a hefyd yn Aelod y Cabinet dros Ddatblygiad lle chwaraeodd rolau arwyddocaol wrth ddatblygu Stadiwm Liberty a Phwll Cenedlaethol Cymru.

Ymgymerodd Mr Hague â'i rôl fel cynghorydd ym 1996, gan wasanaethu'r gymuned a oedd yn gartref iddo sef Bôn-y-maen a bu'n chwarae rôl allweddol yn y ddinas, gan dderbyn swydd Dirprwy Arweinydd o 2004 i 2008. Bu hefyd yn Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd yn y ddinas a bu'n flaenllaw wrth ailddatblygu prif orsaf fysus y ddinas. Rhoddodd John y gorau i wasanaethu fel cynghorydd yn 2012.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Rwy'n drist iawn i glywed am farwolaeth dau gyn-gynghorydd hynod ddylanwadol y cefais y pleser o weithio gyda nhw.

"Chwaraeodd y ddau ran enfawr wrth lunio Abertawe yn eu rolau fel Aelodau'r Cabinet. Buon nhw'n gweithio'n ddiflino, gan wasanaethu eu cymunedau eu hunain i sicrhau bod gan bobl yn eu wardiau gynrychiolaeth dda a llais.

"Cydymdeimlaf yn fawr â theuluoedd John a Byron ar yr adeg anodd hon, yn ogystal â'r holl bobl a oedd yn eu hadnabod ac a fu'n gweithio gyda nhw i wneud Abertawe'n lle gwell i fyw."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM