Chwilio'r wefan
English

Agweddau at ddysgu a lles yn ardderchog mewn ysgol yn ôl arolygwyr

Mae amgylchedd diogel iawn yn Ysgol Gynradd y Crwys yn Abertawe, lle mae disgyblion yn teimlo'n hapus ac yn ddiogel ac maent yn mwynhau dysgu'n fawr, yn ôl arolygwyr Llywodraeth Cymru.

Crwys_estyn

Maent wedi beirniadu bod y lles a'r agweddau at ddysgu yn yr ysgol yn y Crwys yn rhagorol ac maent wedi dweud bod pob ardal arolygu arall yn dda.

Treuliodd dîm o arolygwyr Estyn wythnos yn yr ysgol ym mis Mehefin ac maent newydd gyhoeddi eu casgliadau.

Yn ôl yr adroddiad, "Yn ystod eu hamser yn yr ysgol, mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion, gan gynnwys y rhai yn y cyfleuster addysgu arbenigol, yn gwneud cynnydd da wrth ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a thechnoleg gwybodaeth.

"Mae safonau ymddygiad a hunanddisgyblaeth yn dda iawn mewn bron pob gwers ar draws yr ysgol."

Dywedodd yr arolygwyr fod Dylan Saer yn darparu arweinyddiaeth effeithiol ac mae'n frwdfrydig dros sicrhau bod pob disgybl yn cael y dechrau gorau mewn addysg.

Mae'n darparu cyfeiriad strategol clir ar gyfer yr ysgol, y mae ganddi ddiwylliant cryf o welliant parhaus.

Meddai Mr Saer, "Gall ein disgyblion, ein staff a'r gymuned ehangach fod yn falch iawn o'r adroddiad hwn a hoffwn eu diolch am eu cefnogaeth barhaus."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM