Chwilio'r wefan
English

Disgyblion yn gwneud cynnydd da mewn ysgol hynod ofalgar

Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion Ysgol Gynradd Portmead yn gwneud cynnydd da yn eu dysgu ac yn cyflawni'n dda yn ystod eu hamser yn yr ysgol, yn ôl arolygwyr.

Portmead_estyn

Maent wedi beirniadu bod yr ysgol yn dda ym mhob maes arolygu.

Nodwyd yn adroddiad Estyn, "Mae bron pob disgybl, gan gynnwys y rhai yn y cyfleuster addysgu arbenigol, yn ddysgwr brwd.

"Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn dangos agwedd gadarnhaol ac maent yn awyddus i rannu eu gwaith a'u llwyddiannau gyda'u cyfoedion, eu hathrawon ac ymwelwyr.

"Mae gan y rhan fwyaf o athrawon ddisgwyliadau uchel ac mae bron pob disgybl yn ymateb yn dda i'r heriau a roddir iddynt.

"Un o gryfderau'r ysgol yw'r ethos gofalgar sy'n bodoli ym mhob ystafell ddosbarth, sy'n magu awyrgylch lle mae disgyblion a staff yn parchu ei gilydd."

Meddai'r Pennaeth David Thomas, "Hoffwn longyfarch pawb sy'n gysylltiedig â'r ysgol am eu hymrwymiad a'u gwaith caled, sy'n cael ei adlewyrchu yng nghanfyddiadau'r adroddiad hwn.

"Dylai'r athrawon, y disgyblion a'u teuluoedd fod yn falch iawn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM