Chwilio'r wefan
English

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Rhan-amser Dros Dro (dyddiad cau: 24/09/19)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £18,426 y flwyddyn (pro rata). 18.5 awr yr wythnos, dros dro tan 31/03/20. Yn Gynorthwyydd Cymorth Busnes, byddwch yn gweithio yn Nhŷ Cocyd, a byddwch yn cydweithio â'r Is-adran Diogelu Perfformiad ac Ansawdd.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Cymorth Busnes
Rhif y swydd: SS.63927-V1
Cyflog: £18,426 y flwyddyn (pro rata)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Cymorth Busnes (SS.63927-V1) (PDF, 848KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.63927-V1

Dyddiad cau: 5.00pm, 24 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Byddwch yn darparu amrywiaeth o ddyletswyddau gweinyddol i gynnwys gwasanaeth derbynfa a theleffoni, prosesu geiriau adolygiadau plant sy'n derbyn gofal ac adolygiadau mabwysiadu, archebu ystafelloedd, anfon gwahoddiadau a diweddaru cronfeydd data a thaenlenni.
 
Byddai angen bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau TG, gyda sgiliau bysellfwrdd rhagorol, sgiliau cyfathrebu da a'r gallu i weithio dan bwysau mewn amgylchedd prysur a heriol iawn. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ffoniwch Alison Mathias, Rheolwr y Tîm ar 01792 522900.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM