Chwilio'r wefan
English

Bardd ar fin lansio ffilm am hil ac amrywiaeth yng nghymunedau Cymru

Mae un o feirdd mwyaf blaenllaw Cymru'n bwriadu ymweld ag Abertawe dros y penwythnos i lansio ffilm newydd am hil ac amrywiaeth yng nghymunedau Cymru.

Dylan Thomas Centre

Bydd Eric Ngalle Charles, a oedd yn geisiwr lloches, yng Nghanolfan Dylan Thomas ar 14 Medi rhwng 11am a 12pm i lansio'r ffilm fer sy'n archwilio meddyliau ymfudwr mewn gwlad newydd.

Cynhelir y digwyddiad am ddim yng Nghanolfan Dylan Thomas ddydd Sadwrn 14 Medi rhwng 11am a 12pm.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae Abertawe'n lleoliad croesawgar a bydd y gynulleidfa'n agored i syniadau a safbwyntiau Eric.

"Mae ein cymunedau'n croesawu doniau o bob math, a bydd yn wych gweld bardd o'i statws yn ymuno â ni yn ystod y flwyddyn rydym yn dathlu'n hanner canmlwyddiant fel dinas."

Mae Canolfan Dylan Thomas hefyd yn bartner creadigol yn y ffilm, a wnaed gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru. Ceir rhagor o fanylion am y digwyddiad yma: http://www.dylanthomas.com/events/this-is-not-a-poem-eric-ngalle-charles-and-greg-lewis/

Wedi'i bweru gan GOSS iCM