Chwilio'r wefan
English

Gallai cynllun hunanadeiladu tai gael ei dreialu yn Abertawe

Gallai cynllun blaengar i annog mwy o bobl i hunanadeiladu eu tai gael ei dreialu yn Abertawe.

builder_generic

Er bod prinder tai fforddiadwy, mae'r gyfradd hunanadeiladu yn y DU yn is o lawer na'r hyn a geir mewn llawer o wledydd eraill yn Ewrop.

Er mwyn mynd i'r afael â hyn a chynyddu argaeledd plotiau addas mae Llywodraeth Cymru'n lansio Hunanadeiladu Cymru yr hydref hwn er mwyn cael gwared ar nifer o'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag gwneud hynny.

Mae "siop plotiau" wrth wraidd y cynllun hwn lle mae awdurdodau lleol yn nodi plotiau posib ac yna'n eu paratoi gan sicrhau bod yr holl ofynion cynllunio a safle ar waith cyn eu gwerthu.

Mae'r hunanadeiladwr yna'n dewis pa dŷ yr hoffai ei adeiladu o lyfr patrymau a ddarperir pan fydd yn ei brynu.

Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu blaendal sef 25% o bris y plot yn unig a bydd Banc Datblygu Cymru'n darparu benthyciad datblygu hunanadeiladu er mwyn talu gweddill cost y plot a phris llawn adeiladu'r eiddo trwy gontractwr y byddai angen iddo'i gymeradwyo.

Ni fyddai unrhyw ad-daliadau ar y benthyciad nes caiff y tŷ ei gwblhau a'i forgeisio.

Ni ellir rhentu neu werthu'r cartref newydd am o leiaf bum mlynedd ar ôl ei gwblhau.

Gofynnir i'r Cabinet gytuno i gymryd rhan mewn rhaglen beilot i dreialu'r cynllun yn ystod cyfarfod ddydd Iau (19 Medi).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM