Chwilio'r wefan
English

Disgyblion cyffrous yn cael cip ar y cynnydd a wnaed ar eu hysgol newydd

Mae disgyblion cyffrous yn Abertawe wedi bod i weld y cynnydd a wnaed wrth adeiladu eu hysgol newydd.

Gorseinon_pupils_new_build

Gwisgodd y plant, sy'n aelodau o bwyllgor safle newydd Ysgol Gynradd Gorseinon, eu siacedi gwelededd uchel yr wythnos hon wrth ymweld â'r safle lle mae'r cynllun gwerth £6.9m yn datblygu'n dda.

Caiff fframiau dur eu codi ar y safle ym Mharc y Werin a fydd, erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf, yn gartref i'r disgyblion, sydd ar wahân mewn hen adeiladau Fictoraidd ar hyn o bryd.

Caiff y cyfleusterau newydd o'r radd flaenaf eu hariannu ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru a chânt eu hadeiladu gan Andrew Scott Ltd.

Dywedodd y Pennaeth, Jason Dodd fod y disgyblion, y rhieni a'r athrawon yn hynod gyffrous bod y gwaith wedi dechrau.

"Bydd y gwahaniaeth rhwng yr hyn sydd gennym ar hyn o bryd a'r hyn a fydd gennym yn y pen draw yn syfrdanol. Mae'n hollol wych," meddai.

"Mae pawb yn gyffrous iawn bod gwaith adeiladu'r ysgol wedi dechrau ac mae'r disgyblion sy'n byw gerllaw'n adrodd yn ôl i mi bob dydd am eu bod mor falch."

Cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau ar y prif adeilad, adeiladwyd lle chwarae yn y parc ac fe'i hagorwyd mewn pryd ar gyfer gwyliau haf yr ysgol.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Rwy'n gwybod bod nifer o rieni'n falch bod y gwaith wedi dechrau a bod y buddsoddiad mawr ei angen hwn yn addysg eu plant yn digwydd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM