Chwilio'r wefan
English

Miloedd o bobl ar lan môr Abertawe ar gyfer y ras 10k lwyddiannus flynyddol

Daeth miloedd o redwyr a gwylwyr i strydoedd Abertawe ddydd Sul 22 Medi ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral.

Mascots10k19

Roedd tua 5,000 o redwyr wedi cymryd rhan yn un o'r digwyddiadau gorau o'i fath yn y DU, sy'n denu cefnogwyr a chystadleuwyr o bob cwr o'r DU. Dyma'r ras 10k orau yng Nghymru yn ôl Gwobrau Rhedeg 2019.

Enillydd y ras 10k i ddynion oedd Kieran Clements o glwb rhedeg Shaftesbury Barnet Harriers yng ngogledd Llundain. Enillydd y ras 10k i fenywod oedd Natasha Cockram o Micky Morris Racing Team. Hi yw'r enillydd cyntaf o Gymru ers y 1980au cynnar.

Richie Powell, o Chwaraeon Anabledd Cymru, oedd enillydd y ras mewn cadair olwyn am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Yn ogystal â'r brif ras 10k, cynhaliwyd rasys 1k a 3k ar gyfer plant, ras 10k mewn cadair olwyn a ras 100m y masgotiaid.

Mae holl ganlyniadau'r rasys ar gael i'w gweld ar-lein yn www.swanseabay10k.com/cy/canlyniadau. Bydd ffotograffau swyddogol o'r rasys ar gael yn www.photo-fit.net, ffotograffydd swyddogol ras 10K Bae Abertawe Admiral.

Enillwyr

  • 10k i ddynion - Kieran Clements, Shaftesbury Barnet Harriers, gogledd Llundain
  • 10k i fenywod - Natasha Cockram, Micky Morris Racing Team
  • 3k i fechgyn - Macsen Toogood
  • 3k i ferched - Amy Greatrick
  • 1k i fechgyn (7 oed ac iau) - Frederick Hanson
  • 1k i ferched (7 oed ac iau) - Rhiannon Hughes
  • 1k i fechgyn (8-11 oed) - Thomas Reece
  • 1k i ferched (8-11 oed) - Libby Hale
  • Ras mewn cadair olwyn - Richie Powell, Chwaraeon Anabledd Cymru
Wedi'i bweru gan GOSS iCM