Chwilio'r wefan
English
keyhole

Prynu cartref/Rhannu perchnogaeth cost isel

Mae bod yn berchen ar eich cartref eich hun yn rhoi mwy o ddiogelwch a hawliau cryfach i chi na llety ar rent, ond mae hefyd yn ymrwymiad ariannol mawr.t.

Mae'n bwysig i chi ystyried yn ofalus a ydych yn gallu fforddio hynny'n ymarferol cyn mentro. Os byddwch yn mynd i ddyled gyda'ch taliadau morgais, gallech golli eich cartref. Os ydych yn y sefyllfa hon, cysylltwch ag Opsiynau Tai ar unwaith. Mae sawl math gwahanol o forgais. Gallwch gael copi o ganllaw'r Cyngor Benthycwyr MorgeisiYn agor mewn ffenest newydd, 'Sut i brynu ty', sy'n esbonio'r opsiynau. Gallwch eu ffonio ar 02074370075.

Perchentyaeth cost isel - cynlluniau perchnogaeth a rennir

Mae cynlluniau perchnogaeth a rennir yn eich galluogi i brynu cyfran o eiddo. Gall fod yn ddewis da os oes gennych incwm rheolaidd, ond yn methu â fforddio prynu eich cartref ar eich pen eich hun.  Rydych chi'n talu'r morgais ar y gyfran rydych chi'n berchen arni, ac yn rhentu'r gweddill. Mae fel arfer yn rhatach na phrynu'n breifat. Mae'n bosib i chi brynu mwy o gyfran nes y byddwch yn berchen ar yr eiddo i gyd.

Mae cymdeithasau tai yn trefnu cynlluniau perchnogaeth a rennir. Am fwy o wybodaeth a manylion cymdeithasau tai sy'n cynnig cynlluniau rhannu perchnogaeth, gofynnwch i ymgynghorydd yn Opsiynau Tai neu ffoniwch y Cymdeithasau Tai yn uniongyrchol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM