Chwilio'r wefan
English

Twyll ad-daliadau Thomas Cook

Byddwch yn wyliadwrus o alwadau ffôn twyllodrus sy'n esgus bod yn 'asiantiaid ad-daliadau Thomas Cook' a fydd yn ad-dalu cost y gwyliau.

Byddant yn gofyn am fanylion eich cerdyn a'r rhif 3 digid i'w caniatáu i brosesu'ch ad-daliad. Twyll yw hwn.

Peidiwch byth â rhoi manylion cerdyn i unrhyw un sy'n eich ffonio'n ddiwahoddiad.

 

Mae'r Awdurdod Hedfan Sifil wedi sefydlu gwasanaeth cefnogi penodol i roi cyngor i unrhyw un yr effeithiwyd arnynt am fod Thomas Cook wedi mynd i'r wal. Mae hyn yn cynnwys cyngor i bobl sydd eisoes ar wyliau Thomas Cook a'r rheini sydd wedi trefnu gwyliau gyda nhw yn y dyfodol. 

 

Medi 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM