Chwilio'r wefan
English

Canolfan yn helpu i godi ysbryd cymuned ym Mount Pleasant

Mae ysbryd cymunedol newydd ym Mount Pleasant ac mae'n dod o fflat ar Stryd Rhondda.

hub on the hill

Yn dilyn gwahoddiad i rannu'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw, dywedodd y bobl sy'n byw yn yr ardal y byddai'n dda cael rhywle i gwrdd â chymdogion, gwneud ffrindiau newydd a chymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau.

Nawr mae gan grŵp o wirfoddolwyr ganolfan a enwyd Hub on the Hillac mae'n dod yn ganolbwynt gweithgareddau ar gyfer y gymuned leol.

Cymdeithas tai yn Abertawe, Coastal, sy'n darparu'r llety, gan dalu am y rhent a chostau cyfleustodau ac roedd Cydlynydd Ardal Leol Mount Pleasant, Claire McCarthy-Reed wedi helpu i gyflwyno pobl a meddwl am syniadau.

Meddai Geraldine Osbourne o Coastal Housing, "Pan anfonom wahoddiad agored cwpl o flynyddoedd yn ôl, ymatebodd preswylwyr Mount Pleasant a dyma oedd dechrau'r antur wych hon. Gall preswylwyr ddefnyddio a threfnu'r lle fel y dymunant ac mae'r ganolfan yn datblygu'n gyflym i fod yn ganolbwynt yn y gymuned."

  Meddai Mark Child, Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda, "Ethos cydlynu ardaloedd lleol yw cefnogi pobl i adnabod eu cryfderau a'u hanghenion, dod o hyd i ffyrdd ymarferol o wneud pethau y maent am eu gwneud neu y mae angen iddynt eu gwneud a datblygu rhwydweithiau personol a lleol fel y gall pobl deimlo'n rhan o'u cymunedau."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM