Chwilio'r wefan
English
Tŷ â ramp.

Tai wedi'u Haddasu

Gall pobl ag anableddau wneud cais am grantiau i wneud addasiadau i'w cartref neu ddefnyddio'r prosiect ADAPT i'w helpu i ddod o hyd i lety sydd wedi'i addasu at y diben.

Grantiau i addasu eich cartref

Os oes angen addasiadau i'ch cartref i'ch helpu gyda'ch anabledd, gallwch wneud cais am Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl. Gallwch wneud cais os ydych yn berchen ar eich cartref neu os ydych yn ei rentu gan y cyngor, cymdeithas tai neu landlord preifat. I fod yn gymwys am grant, bydd Therapydd Galwedigaethol yn asesu eich anghenion i weld pa waith fyddai'n addas. Mae prawf modd i'r grantiau, ac, yn ôl eich amgylchiadau ariannol, mae'n bosib y bydd gofyn i chi gyfrannu at dalu am y gwaith.

Prosiect ADAPT

Mae ADAPT yn cynorthwyo pobl anabl i ddod o hyd i lety wedi'i addasu at y diben.  Mae'n gweithio trwy bartneriaeth gref rhwng Dinas a Sir Abertawe a Grŵp Tai Coastal, Cymdogaeth Gwalia a Chymdeithas Tai Teulu.  Mae hyn yn golygu bod un rhestr aros i bobl anabl y gellir eu cydweddu ag eiddo wedi'i addasu gan unrhyw un o'r darparwyr tai hyn.

Cyn gwneud cais i ymuno â rhestr aros ADAPT, mae'n rhaid i chi wneud cais am dŷ i unrhyw un o'r canlynol:

  • Dinas a Sir Abertawe
  • Grŵp Tai Coastal
  • Cymdogaeth Gwalia
  • Cymdeithas Tai Teulu

Ar ôl i'ch cais gael ei asesu, caiff ei gyfeirio i ADAPT SwanseaYn agor mewn ffenest newydda fydd wedyn yn cysylltu â chi i symud eich cais yn ei flaen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM