Chwilio'r wefan
English

Pobl ifanc fentrus yn cynnig mewnwelediad i ddysgu eu gwersi

Daeth disgyblion o saith ysgol yn Abertawe wyneb yn wyneb â'r person sy'n gyfrifol am gwricwlwm newydd Cymru i leisio'u barn am eu gwersi.

Craigfelen_Estyn

Aeth y disgyblion i gampws IQ Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn SA1 i gwrdd â phensaer y cwricwlwm Cymreig newydd, yr Athro Graham Donaldson, i siarad am y pethau maent yn eu dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth yn ogystal ag y tu mewn iddi.

Siaradodd y plant am gymryd rhan yn Her Menter Gynradd eleni, sef cystadleuaeth a drefnwyd gan gwmni Young Dragons CIC ac Alison Williams, Pennaeth Ysgol Gynradd Craigfelen, ac sydd wedi'i noddi gan PCDDS a Llywodraeth Cymru.

Roedd y saith o ysgolion cynradd yn Abertawe a fu'n cwrdd â'r Athro Donaldson o ardaloedd Blaen-y-maes, Clwyd, Craigfelen, Ystumllwynarth, Burlais, Pontybrenin a Dynfant.

Meddai'r Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, "Mae cyfleoedd i bobl ifanc roi'r hyn maent yn eu dysgu yn y dosbarth ar waith yn ymarferol yn wobrwyol tu hwnt ac yn llawer o hwyl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM