Chwilio'r wefan
English

Gweithiwr Streetscene dan Hyfforddiant (Lefel 3) x3 (dyddiad cau: 21/10/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i gyflogi tri unigolyn yn y tîm Gweithrediadau Cynnal a Chadw Priffyrdd sy'n cyflawni gwaith atgyweirio ar y briffordd.

Teitl y swydd: Gweithiwr Streetscene dan Hyfforddiant (Lefel 3) x3
Rhif y swydd: PL.0863-V7
Cyflog: £19,554 - £20,344 y flwyddyn 
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Gweithiwr Streetscene Hyfforddai Lefel 3 (PL.0863-V7) (PDF, 425KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle 

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.0863-V7

Dyddiad cau: 11.59pm, 21 Hydref 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd hyn yn cynnwys gwaith atgyweirio tyllau, trwsio cyrbau, gwaith llwybr troed, seidin a gwagio gyli ymhlith swyddogaethau eraill. 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn treulio 3 blynedd yn hyfforddi yn y swydd a chaiff gynnig y cyfle i ennill cymwysterau o fewn y cyfnod hwn. Mae posibilrwydd symud ymlaen i'r lefel nesaf pan fydd y 3 blynedd wedi dod i ben, ar yr amod bod pob maen prawf cymhwyso a hyfforddi wedi'u bodloni. 

Rolau parhaol yw'r naill swydd a'r llall gan weithio 37 awr yr wythnos.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â Jonathan Willicombe ar (01792) 841673.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM