Chwilio'r wefan
English

Trydanwr x4 (dyddiad cau: 21/10/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Adeiladu yn ceisio recriwtio 4 o drydanwyr profiadol iawn i weithio mewn maes prysur sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Gyda chymwysterau NVQ Lefel 3, bydd gofyn iddynt gyflawni pob agwedd ar y fasnach i safon uchel iawn yn ein Hadran Tai a Chynnal a Chadw Adeiladau Cyhoeddus.

Teitl y swydd: Trydanwr
Rhif y swydd: RG.63134-V2
Cyflog: £24,799 - £27,905 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Trydanwr (RG.63134-V2, PL.65218-V1, RG.5176-V2 a RG.63127-V1) (PDF, 841KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd RG.63134-V2

Dyddiad cau: 11.59pm, 21 Hydref 2019

Mwy o wybodaeth

Dylai ymgeiswyr allu dangos gwybodaeth drylwyr am waith trydanol cyffredinol a meddu ar y sgiliau a'r galluoedd allweddol a ddymunir a fydd yn eu galluogi i weithio yn rhan o dîm i gyflawni eu dyletswyddau'n effeithiol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM