Chwilio'r wefan
English

Uwch Gynorthwyydd Trwyddedu Dros Dro (am 12 mis) (dyddiad cau: 21/10/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i benodi Uwch Gynorthwyydd Trwyddedu ar gyfer y Tîm Trwyddedu.

Teitl y swydd: Uwch Gynorthwyydd Trwyddedu
Rhif y swydd: PL.67560
Cyflog: £21,166 - £23,836 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Uwch Gynorthwyydd Trwyddedu (PL.67560) (PDF, 853KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.67560

Dyddiad cau: 5.00pm, 21 Hydref 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd deiliad y swydd yn rheoli ac yn gyfrifol o ddydd i ddydd am yr holl waith a wneir gan y Cynorthwywyr Trwyddedu sydd wedi'u lleoli yn y Tîm Trwyddedu. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys blaenoriaethu a dyrannu dyletswyddau a thasgau o ddydd i ddydd, cymeradwyo ceisiadau am absenoldeb, cynnal cyfweliadau salwch perthnasol, cynnal arfarniadau/cyfarfodydd fesul un, rheoli a goruchwylio'r systemau ariannol sydd yn eu lle, diweddaru ffioedd a osodir yn lleol, rheoli'r gwaith o archebu cyflenwadau ac offer swyddfa a dosbarthu gohebiaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM