Chwilio'r wefan
English

Swyddog Clercyddol Tîm Dros Dro (dyddiad cau: 25/10/19)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae cyfle secondiad cyffrous i swyddog Clercyddol mewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Teitl y swydd: Swyddog Clercyddol Tîm
Rhif y swydd: PE.63884-V2
Cyflog: £19,554 - £20,344 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Swyddog Clercyddol Tîm (PE.63884-V2) (PDF, 845KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.63884-V2

Dyddiad cau: 5.00pm, 25 Hydref 2019

Mwy o wybodaeth

Mae gan y swydd allweddol hon rôl hanfodol i'w chwarae wrth weinyddu arian Adran 17 i weithwyr cymdeithasol ac yn uniongyrchol i deuluoedd, archebu nwyddau a gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd mewn angen a monitro trefniadau'r tîm yn unol â rheolau a chyfyngiadau'r Cyngor.

Bydd angen i chi feddu ar wybodaeth am weithdrefnau a pholisïau cyllid Llywodraeth Leol, sgiliau cyfathrebu a rhifedd ardderchog a'r gallu i drefnu eich gwaith a chwrdd â therfynau amser.

Mae'r swydd yn un dros dro tan 30 Medi 2020.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, ffoniwch Sonia Miles ar (01792) 633897.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM