Chwilio'r wefan
English

Tenantiaid y cyngor sydd am symud y tu allan i Abertawe

Efallai yr hoffech symud i ardal arall y tu allan i Abertawe.

Cynghorau eraill

Gall ymgynghorwyr mewn Opsiynau Tai roi rhagor o gyngor i chi ar sut i wneud cais i gynghorau eraill. Fodd bynnag, ni ellir eich derbyn oni fodlonir meini prawf penodol, e.e. cysylltiad â'r ardal rydych yn gwneud cais amdani.

Cyfnewid drwy gytundeb - cynllun cyfnewid cartrefi

HomeSwapper : This link opens in a new window

Os ydych yn denant y cyngor neu'r Gymdeithas Tai, gallwch gyfnewid eich cartref (cyfnewid drwy gytundeb) gyda thenantiaid cynghorau neu Gymdeithasau Tai eraill os yw eich landlord yn cytuno. Gallwch wneud cais i gyfnewid eich cartref drwy gofrestru gyda HomeSwapperYn agor mewn ffenest newydd.  Mae'n wasanaeth cyfnewid drwy gytundeb cenedlaethol am ddim ar-lein a sefydlwyd ar gyfer tenantiaid y cyngor a Chymdeithasau Tai sydd am gyfnewid cartrefi.

Ar ôl i chi gofrestru ac ychwanegu manylion am eich cartref presennol a'r cartref yr hoffech symud iddo, bydd HomeSwapperYn agor mewn ffenest newydd yn chwilio'n awtomatig am denantiaid addas y gallech gyfnewid â hwy.  Yna byddwch yn cael e-bost neu neges destun gyda manylion y tenantiaid hynny. 

Pan fyddwch yn dod o hyd i rywun yr hoffech gyfnewid cartrefi â hwy:

  • Trefnwch i ymweld â chartrefi'ch gilydd.  Wrth gyfnewid cartrefi, rydych yn derbyn safon gyffredinol atgyweirio ac addurno'r eiddo fel yr oedd ar adeg eich ymweliad. Felly, chi fyddai'n gyfrifol am unrhyw fân atgyweiriadau neu waith addurno y mae angen eu gwneud.
  • Ar ôl i chi benderfynu cyfnewid cartrefi, bydd rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan eich landlord cyn y gallwch gyfnewid.  Byddwch yn derbyn y penderfyniad o fewn 42 diwrnod.  Gellir gwrthod eich cais i gyfnewid oherwydd rhesymau penodol megis:
    • mae'r eiddo yn llai/mwy na'r hyn y mae ei angen arnoch
    • mae gennych ôl-ddyledion rhent
    • rydych wedi torri amodau'ch tenantiaeth
  • Ni ddylech byth wneud na derbyn unrhyw daliad am gyfnewid â thenant arall.
  • Ni ddylech symud nes eich bod wedi cael ein caniatâd. Os ydych yn gwneud hyn, gallwn ofyn i chi symud yn ôl.

Ewch i HomeSwapperYn agor mewn ffenest newydd i gael mwy o wybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM