Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth am yr etholiad cyffredinol Seneddol y DU 2019

Mae Senedd y DU yn cynrychioli pobl y Deyrnas Unedig. Mae'n gwneud penderfyniadau ac yn pasio cyfreithiau am nifer o faterion sy'n effeithio arnoch.

Mae Senedd y DU wedi'i wneud o ddau 'Dŷ' - Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.

Mae gan Dŷ'r Cyffredin 650 Aelod Seneddol (ASau). Mae pob AS yn cynrychioli rhan o'r DU a elwir yn 'etholaeth' neu'n 'sedd'. Mae ASau yn trafod materion gwleidyddol cyfredol a chynigion ar gyfer cyfreithiau newydd.

Mae gan Dŷ'r Arglwyddi oddeutu 700 o aelodau anetholedig sy'n craffu ar waith Tŷ'r Cyffredin.

Sut mae'n cael ei ethol?

Etholir Senedd y DU mewn etholiad cyffredinol y DU. 

Mae'n rhaid cynnal etholiad cyffredinol unwaith bob pum mlynedd. Y Prif Weinidog sy'n penderfynu ar union ddyddiad etholiad, ond mae'n draddodiadol yn cael ei gynnal ar ddydd Iau.

Mewn etholiad cyffredinol mae gennych un bleidlais i ddewis ymgeisydd i gynrychioli eich etholaeth yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae mwyafrif yr ymgeiswyr o bleidiau gwleidyddol, ond gellid hefyd cael ymgeiswyr annibynnol.

Ar ôl etholiad cyffredinol, bydd y Frenhines yn gofyn i arweinydd y blaid gyda'r mwyaf o ASau i fod yn Brif Weinidog a ffurfio llywodraeth fydd yn rhedeg y wlad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM