Chwilio'r wefan
English

The Hairy Bikers

Ymunwch â Dave a Si am noson llawn bwyd, hwyl a straeon am fywyd ar y ffordd.

Hairy Bikers
24 Hyd 2020
7.30PM.
Guildhall Road South, Abertawe, SA1 4PE

Tocynnau: £21.50-£41.50

Buy Tickets Button Welsh
Yn dilyn taith fawr o'r DU yn gynharach eleni, mae'r trysorau cenedlaethol Si King a Dave Myers, a adwaenir hefyd fel The Hairy Bikers, wedi cyhoeddi eu bod yn dychwelyd yn 2020 ar daith fyw gyda 38 o berfformiadau ledled y DU ac Iwerddon oherwydd galw. Gyda'u brwdfrydedd aruthrol, mae taith The Hairy Bikers yn cynnig noson anhygoel o goginio a sgwrsio.

 

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM