Chwilio'r wefan
English

Dechreuwch y flwyddyn newydd drwy ddysgu sgiliau newydd

Gall oedolion sydd am ddysgu sgiliau newydd neu loywi hen rai gofrestru yn awr ar gyfer amrywiaeth eang o gyrsiau yn Abertawe a gynhelir yn y flwyddyn newydd.

lifelong_guitar

Mae Tîm Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd sy'n cynnwys dosbarthiadau ffotograffiaeth ddigidol, coginio a dysgu i ganu offeryn cerddorol.

Mae eraill yn cynnwys sgiliau cyfrifiadurol, dosbarthiadau celf ac ioga.

Mae cyfle bellach i gofrestru ar-lein a bydd y cyrsiau sy'n dechrau ym mis Ionawr yn anrhegion Nadolig gwych.

Mae cyrsiau Dewch Ar-lein Abertawe am ddim ar gael hefyd sy'n ddelfrydol i gyflwyno pobl sy'n derbyn ffonau clyfar, tabledi a dyfeisiau'n anrhegion i'r rhyngrwyd.

Meddai Kay Piper, Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes, "Eleni mae miloedd o oedolion wedi achub ar y cyfle i ddysgu sgiliau newydd neu loywi hen sgiliau mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar.

"Roedd yr ymdeimlad o gyflawniad, cyfeillgarwch a boddhad a geir o'n cyrsiau'n amlwg iawn pan ddaeth y rheini a ddilynodd ein cyrsiau cerdd ynghyd am noson wych o ganu a dathlu Nadoligaidd i nodi cwblhau tymor llwyddiannus o ddosbarthiadau gitâr ac iwcalili.

"Roedd hi'n wych clywed y lefelau gwahanol o chwaraewyr a brwdfrydedd pawb a fu yno - mae e' wir wedi ysbrydoli pawb i barhau i ddysgu."

Mae'r amrywiaeth llanw o gyrsiau sydd ar gynnig yn ogystal â manylion sut i gofrestru ar gael yn www.abertawe.gov.uk/dysgugydoloes

Wedi'i bweru gan GOSS iCM