Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gymraeg Felindre, (hen ysgol gynradd Gymraeg), Heol Myddfai, Felindre, Abertawe

DAN GYNNIG: i'w werthu mewn arwerthiant

Former Welsh primary school, Felindre

Cyfeiriad: Ysgol Gymraeg Felindre, (hen ysgol gynradd Gymraeg), Heol Myddfai, Felindre, Abertawe SA5 7ND
Daliadaeth: Ar werth
Arwerthwr: Allsop, e-bostiwch Jamie Clarke yn jamie.clarke@allsop.co.uk neu ffoniwch 020 7344 2644
Maint: 0.233 hectar/0.578 erw
Pris gwerthu: i'w werthu mewn arwerthiant

Sylwadau

Yn addas ar gyfer datblygiad preswyl, yn amodol ar ganiatâd cynllunio. Caiff yr eiddo ei arwerthu gan Allsop. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ar ei wefan yn https://auctions.allsop.co.uk/

 

Cynlluniau'r safle a gwybodaeth ychwanegol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM