Chwilio'r wefan
English

Gwirfoddolwyr gwych yn cael cydnabyddiaeth am eu gwaith

Mae'r Arglwydd Faer wedi diolch i wirfoddolwyr sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant ar draws Abertawe am eu hymdrechion.

Play_volunteers-lordmayor

Daeth dros 30 o bobl o amrywiaeth eang o sefydliadau i'r Plasty yr wythnos hon i dderbyn tystysgrifau o ddiolch.

Meddai Arglwydd Faer Abertawe, Peter Black, "Roeddwn i'n hapus iawn i gydnabod y gwirfoddolwyr gwych sy'n sicrhau bod gan bobl ifanc gyfleoedd chwarae diogel ac o safon ar draws ein dinas.

"Boed trwy gefnogi eu prosiect lleol neu drwy helpu i gynnal cynlluniau chwarae dros wyliau'r haf, mae'r gwirfoddolwyr yn rhoi o'u hamser eu hunain a dylem ni i gyd fod yn ddiolchgar iddynt."

Mae rhai o'r rheini a gydnabuwyd wedi gwirfoddoli ers blynyddoedd, ond mae nifer yr oedolion ifanc sy'n gwirfoddoli'n lleol i ddarparu cyfleoedd chwarae wedi cynyddu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM