Chwilio'r wefan
English

Gwaith adnewyddu'n lleihau maint dosbarthiadau babanod yn yr ysgol

Bellach mae gan Ysgol Gynradd Penyrheol fannau addysgu golau wedi'u moderneiddio a fydd yn lleihau maint dosbarthiadau ar gyfer dysgwyr ifanc.

Penyrheol_revamp

Roedd contractwyr ar y safle yn ystod gwyliau'r haf ac am ran o'r tymor hwn buon nhw'n ailfodelu rhan o'r adeilad ac yn uwchraddio darnau gosod a gosodiadau.

Mae'r gwaith bellach wedi'i gwblhau ac mae athrawon a disgyblion wrth eu bodd â'r canlyniadau.

Sicrhaodd Cyngor Abertawe fuddsoddiad gwerth bron £400,000 o Arian Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod a Chodi Safonau Llywodraeth Cymru.

Fe'i hagorwyd yn swyddogol gan Arweinydd y Cyngor Rob Stewart ac aelodau'r cabinet Jennifer Raynor ac Andrew Stevens.

Meddai Pennaeth Penyrheol Alison Williams, "Rydym yn fodlon iawn ar yr ardaloedd hyn sydd newydd eu creu a byddant yn cael effaith gadarnhaol iawn ar yr ysgol trwy gynyddu ein hopsiynau o ran ystafelloedd dosbarth."

Meddai'r Cyng. Stewart, "Roedd yn wych gweld bod y gwaith wedi'i gwblhau ac i ddysgu am y cynlluniau cyffrous sydd gan yr ysgol i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn."

Mae buddsoddiadau eraill wedi'u cynllunio mewn ysgolion yn Abertawe dan Arian Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod a Chodi Safonau.

Mae'r rhain yn cynnwys adnewyddu rhannol yn Ysgol Gynradd Sea View ynghyd ag estyniad ystafell ddosbarth.

Mae gwaith hefyd yn cael ei gynllunio yn Hendrefoilan ac yn YGG Bryniago ym Mhontarddulais i hybu darpariaeth blynyddoedd cynnar dan y cynllun.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM