Chwilio'r wefan
English

Yr Hen Ŵr Amser yn dal i fyny â chloc tŵr Neuadd y Ddinas

Mae amser yn sefyll yn llonydd ar gyfer un o dirnodau mwyaf adnabyddus Abertawe - tŵr cloc Neuadd y Ddinas.

Guildhall

Roedd y cloc poblogaidd sydd wedi edrych dros y ddinas ers y 1930au wedi dechrau colli amser ychydig wythnosau yn ôl, a galwodd y cyngor beirianwyr arbenigol i geisio darganfod beth oedd yn bod.

Darganfuon nhw'n gyflym bod yr Hen Ŵr Amser wedi dal i fyny o'r diwedd â rhai o rannau gweithredol mewnol y cloc, a bydd angen eu hatgyweirio er mwyn i'r cloc weithio eto.

Meddai David Hopkins, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Chludiant, "Mae tŵr y cloc yn un o dirnodau mwyaf poblogaidd ein dinas a gallwn sicrhau pobl leol ac ymwelwyr y bydd y tu mewn i'r cloc yn gweithio eto cyn gynted â phosib.

"Mae'r peirianwyr yn dweud bod rhannau o'r mecanwaith sy'n gyrru dwylo'r cloc wedi treulio ac mae angen eu newid. Gan fod hyn yn dasg arbenigol, ni fydd y cloc yn gweithio am nifer o wythnosau nes i ni allu cwblhau'r atgyweiriadau.

"Yn y cyfamser, rydym yn gosod y dwylo ar bob un o wynebau'r cloc i 12."

Mae'r gwaith yn cael ei wneud gan un o gwmnïau cloc gorau Prydain, o Cumbria. Mae'r cwmni hwn wedi gofalu am rai o glociau mawr enwocaf y genedl, gan gynnwys y rheini yn Eglwys Gadeiriol Caersallog, Palas Hampton Court a deialau cloc mwyaf y wlad ar adeilad y Royal Liver yn Lerpwl.

Mae peiriannydd o'r Cumbria Clock Company wedi tynnu'r rhannau sydd wedi treulio. Byddant yn mynd i'r gweithdy lle cânt eu hatgyweirio a lle caiff y mecanwaith ei archwilio cyn dod yn ôl a chael eu hailosod.

Diweddarwyd y cloc â system reoli awtomatig newydd ychydig flynyddoedd yn ôl, felly does dim angen ei ailosod â llaw yn y gwanwyn a'r hydref ar gyfer dechrau a diwedd Amser Haf Prydain.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM