Chwilio'r wefan
English

Ni fydd angen i unrhyw un gysgu ar y stryd yn Abertawe'r hydref hwn

Mae Cyngor Abertawe wedi addo na fydd angen i unrhyw un sy'n ddigartref gysgu ar y stryd y gaeaf hwn wrth iddo gyflwyno cynllun gweithredu newydd i gadw pawb yn ddiogel ac yn gynnes y gaeaf hwn.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae'r cyngor yn rhoi mwy o gefnogaeth nag erioed o'r blaen ar waith er mwyn helpu pobl ddigartref neu unrhyw un sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Mae gweithio'n agos gyda'i bartneriaid yn y sector gwirfoddol yn golygu y bydd gwelyau diogel a chynnes ar gael i'r rheiny y mae eu hangen arnynt ac er bod rhai yn gwrthod cymorth ni fydd angen i unrhyw un gysgu ar y stryd yn Abertawe.

Mae'n rhan o Strategaeth Ddigartrefedd y cyngor sy'n cynnwys cynllun gweithredu manwl sydd am osod anghenion y digartref wrth wraidd y gwasanaethau maent yn eu derbyn.

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Rydym am sicrhau bod unrhyw un sydd angen neu sydd eisiau gwely neu lety yn Abertawe yn eu derbyn ac ni fydd angen i unrhyw un gysgu ar y stryd y gaeaf hwn. Ein bwriad yw sicrhau bod gwelyau diogel a cynnes ar gael bob amser i'r rhai y mae eu hangen arnynt.

"Mae digartrefedd yn fater cymhleth iawn ac mae amrywiaeth o resymau pam y mae pobl yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref neu'n ddiamddiffyn.

"Yn anffodus, er ein bod ni'n cynnig cymorth, bydd rhai pobl yn gwrthod cymorth ac yn dewis aros ar y stryd ond byddwn yn parhau i geisio gweithio'n agos gyda nhw i barhau i gynnig cefnogaeth a chymorth."

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn gweithio'n galed gyda'i bartneriaid niferus yn y sector gwirfoddol i sicrhau bod cefnogaeth ychwanegol ar gael.

Os ydych chi'n gweld rhywun yn cysgu ar y stryd yn ystod y dydd, byddwn yn eich cynghori i ffonio'r Tîm Ymyriad Pobl sy'n Cysgu Allan 07824 991448 neu Opsiynau Tai ar 01792 533100. Gyda'r hwyr, gallwch roi gwybod i www.streetlink.org.uk neu ffonio 0300 5000914.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM