Chwilio'r wefan
English

Kev yw arwr Abertawe

Mae un o arwyr cymunedol eithriadol Abertawe wedi'i anrhydeddu fel rhan o ddathliadau 50 mlwyddiant y ddinas.

kev johns swansea icon

Daeth Kev Johns MBE, sy'n adnabyddus ar draws y ddinas a thu hwnt am ei waith cymunedol yn ogystal â chyflwyno sioe radio foreol, i frig pleidlais gyhoeddus sy'n dathlu popeth sy'n wych am y ddinas.

Cyflwynwyd ei wobr iddo ar lwyfan Theatr y Grand lle'r oedd yn serennu fel hen wreigan panto am yr 21 blwyddyn yn olynol.

Cafodd Kev, sy'n actor ac yn gaplan, ei eni yn Abertawe, a llwyddodd i guro capten Cymru Alun Wyn Jones, y bardd Dylan Thomas a thirnodau enwog gan gynnwys Bae Rhosili, drwy gael ei enwi'n arwr 50 mlwyddiant y ddinas.

Meddai Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, "Kev Johns yw Mr Abertawe go iawn. Mae'n crynhoi popeth sy'n wych am y ddinas.

"Bob dydd mae e'n helpu cymunedau lleol, p'un ai drwy ei sioe radio neu ei waith fel caplan yn ein cymunedau lleol, trwy gefnogi elusennau lleol neu'n perfformio ar lwyfan fel hen wreigan boblogaidd mewn pantos.

"Mae Kev Johns yn adnabyddus i bawb yn Abertawe oherwydd mae'n gwneud ei orau glas i helpu pobl a'n dinas.

"Mae Abertawe'n enwog ar lwyfan y byd am ei hactorion, ei chantorion, sêr y byd chwaraeon a'i mannau hardd anhygoel megis penrhyn Gŵyr, ond wrth i ni ddathlu 50 mlynedd fel dinas, mae'n wych bod pobl wedi pleidleisio i anrhydeddu arwr cymunedol go iawn."

Mae Kev yn fwyaf enwog am gyflwyno ei sioe radio foreol ar Sain Abertawe ers blynyddoedd lawer ac mae'n un o gyflwynwyr a siaradwyr mewn ciniawau mwyaf poblogaidd Cymru. Mae'n parhau i ddiddanu cefnogwyr Dinas Abertawe yn ystod hanner amser yn Stadiwm Liberty.

Bydd Kev yn perfformio ochr yn ochr â seren 'Coronation Street', Tristan Gemill, sy'n chwarae rôl Capten Hook ym mhantomeim Theatr y Grand eleni, 'Peter Pan', a gynhelir tan 12 Ionawr.

·       Cafodd 50 o arwyr Abertawe eu rhoi i bleidlais gyhoeddus o 22 Gorffennaf tan 31 Hydref

·       Y 10 arwr o Abertawe a ddaeth i'r brig mewn pleidlais gan y cyhoedd oedd:

1.    Kev Johns

2.    Dylan Thomas

3.    Jac Abertawe

4.    Bonnie Tyler

5.    Theatr y Grand

6.    Hufen iâ Joe's

7.    Derricks Records

8.    Bad Achub y Mwmbwls

9.    Marchnad Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM