Chwilio'r wefan
English

Casgliadau ailgylchu cartref yn Abertawe dros y Nadolig

Atgoffir preswylwyr y bydd casgliadau gwastraff cartref yn Abertawe'n hwyrach nag arfer dros wythnos y Nadolig a'r flwyddyn newydd.

keep it out 2

Bydd y newidiadau'n effeithio ar aelwydydd y byddai eu gwastraff fel arfer yn cael ei gasglu ddydd Mercher 25 Rhagfyr  - yn hytrach, bydd y gwastraff yn cael ei gasglu dridiau'n hwyrach nag arfer sef dydd Gwener 27 Rhagfyr.

Bydd casgliadau gwastraff aelwydydd ar gyfer dydd Llun 30 Rhagfyr yn cael eu casglu ddydd Mawrth 31 Rhagfyr. Caiff casgliadau a fyddai fel arfer yn cael eu casglu rhwng dydd Mawrth 31 Rhagfyr a dydd Gwener 3 Ionawr eu casglu deuddydd yn hwyrach.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r adeg hon o'r flwyddyn yn brysur iawn i'n criwiau casglu a fydd yn casglu symiau mwy o ailgylchu nag arfer o gartrefi Abertawe.

"Mae'n bwysig bod preswylwyr yn talu sylw i'r newidiadau o ran casgliadau fel y gallant gael gwared ar eu holl wastraff cartref a sicrhau nad oes gormod o ailgylchu'n cael ei adael ar y stryd am gyfnodau hwy nag arfer.

Yn ystod y pythefnos sy'n cynnwys y Nadolig a'r flwyddyn newydd, gall preswylwyr gael gwared ar amrywiaeth eang o eitemau cartref gan gynnwys cardiau Nadolig (heb befr a darnau trydanol), coed Nadolig go iawn, carcasau twrci ac unrhyw boteli gwydr a chaniau a yfwyd yn ystod dathliadau'r Nadolig.

Ychwanegodd y Cyng. Thomas, "Gobeithio y bydd preswylwyr yn defnyddio'r gwasanaethau ailgylchu ymyl y ffordd i ailgylchu cymaint â phosib. Fel arfer, papur lapio Nadolig yw un o'r unig ddeunyddiau nad ydym yn ei ailgylchu oherwydd ei fod yn cynnwys elfennau nad ydynt yn bapur, ac felly nid oes modd ei ailbrosesu - bydd angen ei roi yn eich sachau du."

Bydd ein canolfannau ailgylchu ar agor fel arfer tan 1pm ar 24 Rhagfyr a byddant yn ailagor ar 27 Rhagfyr.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM