Chwilio'r wefan

Swyddog Datblygu Partneriaethau, Cymunedau a Chyrchfannau (dyddiad cau: 26/02/2020)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn Mae'r adran PCCh yn ceisio recriwtio unigolyn arloesol i'w dîm ehangach sydd newydd ei sefydlu.

 

Teitl y swydd: Swyddog Datblygu PCCh
Rhif y swydd: PL.66029-V1
Cyflog: £21,166  - £23,836
Disgrifiad swydd:  PDF Document Swyddog Datblygu Partneriaethau, Cymunedau a Chyrchfannau (PL.66029-V2) disgrifiad swydd (PDF, 822KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.66029-V2

Dyddiad cau: 11.59pm, 26 Chwefror 2020

Mwy o wybodaeth

Mae'r adran datblygiad proffesiynol parhaus yn ceisio recriwtio unigolyn arloesol i'w dîm ehangach sydd newydd ei sefydlu. Byddwch yn rhan o dîm deinamig sy'n gweithio'n uniongyrchol â grwpiau cymunedol gan gynnwys pwyllgorau rheoli gwirfoddol, cyfeillion parciau a thimau chwaraeon ynghyd â phartneriaid o fewn amrywiaeth o leoliadau.  Eich rôl chi fydd canolbwyntio ar faterion datblygu gan gynnwys annog  cyfranogiad ar draws nifer o brosiectau a chyfleusterau allweddol.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad mewn rôl datblygu cymunedol neu feddu ar sgiliau trosglwyddadwy perthnasol.

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM