Chwilio'r wefan
English

Cynllun Awdurdod Partner

Pwrpas Partneriaeth LABC yw rhoi perthynas un i un i gwmni gydag awdurdod lleol o'u dewis. Mae'n caniatáu iddynt gynnal y cynllun a gwirio'r holl brosiectau mewn un lle.

Mae gan LABC dros 2500 o bartneriaethau cenedlaethol llwyddiannus gyda chwmnïau adeiladu ac ymgynghorwyr proffesiynol. Mae'n ymagwedd ymarferol i gael cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu.

Mae'n caniatáu i'r cwmni (o'r enw Cwmni Partner) gysylltu â'r awdurdod o'u dewis (yr Awdurdod Partner) er mwyn i'r cynlluniau gael eu cymeradwyo ar gyfer pob un neu unrhyw un o'u prosiectau. Mae hyn yn dileu anghysondeb, ansicrwydd ac oedi.  Mae'r manteision i'r cwsmer yn cynnwys un pwynt cyswllt a dehongliad cyson. Yn Abertawe, mae gennym swyddogion penodol ar gyfer y broses gwirio cynlluniau.

Cynhelir arolygiadau safle gan yr awdurdod lleol lle y mae'r prosiect. Byddant yn cynnal unrhyw ymgynghoriadau lleol.

Mae cofrestru'r Bartneriaeth yn syml. Dylech benderfynu gyda pha awdurdod yr hoffech gynnal partneriaeth ac yna cwblhau Cais Cynllun Awdurdodau PartnerYn agor mewn ffenest newydd. Bydd hyn yna'n cael ei anfon at LABC lle bydd yn cael ei gofrestru.

Am wybodaeth am yr uchod, ffoniwch Jackie Davey, Swyddog Datblygu Busnes ar (01792) 635636 neu e-bostiwch jacqueline.davey@abertawe.gov.uk.

Partneriaid Presennol

Dyma restr o gwmnïau sy'n bartneriaid ar hyn o bryd i Reoli Adeiladu Abertawe o dan y cynllun,

A.D.I. Designs
A.P. Architecture and Planning Ltd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Andrew Scott Ltd.
Atom Architecture
Bambridge Loft Conversions
Bay Planning
Boyes Rees Architects
Brian Perman
Buckmaster Batcup Architects Ltd
Castell Bach Engineering Ltd
Coastal Housing Association
D.P. Architecture
Dragon 24 LLP
Dragon Home Conversions
DTZ
Elgin Architecture & Design
First Choice Housing Association Ltd
Gillies Henning & Associates
Grŵp Gwalia Cyf
Hurley & Davies
Huw Griffiths Architects
Hyde & Hyde Architects
Interserve Project Services Ltd
i Plan Architecture Ltd
James and Nicholas Engineers and Architects
Liberty Properties plc
MOAT Studio
Moore Interiors (Wales) Ltd
MTH Associates
Pencilmarks (Mark Sheehan Building Consultancy)
Persimmon Homes (Wales) Ltd
Starki Architectural 
Stephen Waldron Architects
Stride Treglown Davies
Swansea University
Tom Jones Complete Building Services
University of Wales Trinity Saint David - SA1 Project Team
V J Bailey (Port Talbot) Ltd
W Griffiths

Wedi'i bweru gan GOSS iCM