Chwilio'r wefan
English

Safonau Masnach

Os oes angen cyngor arnoch neu os oes gennych broblem gyda gwasanaethau neu nwyddau rydych wedi'u prynu, mae arweiniad ar gael ar ein tudalennau Cyngor i Ddefnyddwyr. Os oes angen mwy o help arnoch, ffoniwch linell gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

Mae Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor diduedd, cyfrinachol am ddim ar faterion defnyddwyr. Ewch i www.adviceguide.org.ukYn agor mewn ffenest newydd  neu ffoniwch linell gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06. Mae'r gwasanaeth ar gael o 9am tan 5pm yn ystod yr wythnos ac mae gwasanaeth Cymraeg ar gael i siaradwyr Cymraeg ar 03454 04 05 05. 

Mae gwasanaethau Safonau Masnach yn genedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth â llinell gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ac maent yn derbyn cyfeiriadau gan y llinell gymorth i ddefnyddwyr os yw'r gŵyn yn ymwneud â thorri'r ddeddf Safonau Masnach.

Enw:
Safonau Masnach
Cyfeiriad:
Ganolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
United Kingdom
Ffôn:
01792 635600
Ffacs:
01792 635676
Wedi'i bweru gan GOSS iCM