Chwilio'r wefan
English
Star

Y diweddaraf Coronafeirws i staff

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 22 Rhagfyr 2020

This is an update for all staff who were shielding at home during the first lockdown.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 15 Hydref 2020

Y diweddaraf am resymau absenoldeb mewn perthynas â Coronafeirws.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 1 Hydref 2020

Mae gwisgo gorchuddion wyneb yn hanfodol wrth rannu cerbydau'r cyngor ag eraill

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 25 Medi 2020

Following a sharp increase in coronavirus (COVID-19) cases in Swansea, new restrictions have been introduced to reduce the spread of the virus and protect public health.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 19 Awst 2020

New rules on booking meeting rooms.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 17 Awst 2020

Welsh lessons return this October, and a new site is launched to help care home providers find information.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 24 Gorffennaf 2020

Rydym newydd lansio arolwg yn ceisio barn staff am ffyrdd o weithio yn y dyfodol - gofynnwyd am farn staff a oedd yn gweithio gan mwyaf yn swyddfeydd y cyngor cyn y pandemig, ac sydd bellach yn gweithio gartref.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 25 Mehefin 2020 - hyfforddiant gweithredoedd twyllodrus a nodyn atgoffa am ragofalon

Cynnig hyfforddiant ar weithredoedd twyllodrus i staff dros Skype a nodyn i'ch atgoffa bod y rhagofalon rheoli heintiau a hylendid sylfaenol yn bwysig o hyd.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 24 Mehefin 2020 - precautions reminder

Staff are being reminded that despite the easing of lockdown, the very basics of infection control and hygiene precautions still matter and still must be followed.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 10 Mehefin 2020 - supporting Welsh Gov's Test, Trace, Protect strategy

To support the Welsh Government's Test, Trace, Protect strategy, Swansea Council is working with Swansea Bay University Health Board and Neath Port Talbot Council to provide a Covid-19 testing and contact tracing service for the region which is now up and running.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 27 Mai 2020 - track and trace

Update on the Track, Trace and Protect teams and videoconferencing.

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 20 Mai 2020 - storio ar y cwmwl

Mae storio a chyrchu data ar y cwmwl yn flaenoriaeth i ni o hyd oherwydd y bydd yn gwella cadernid digidol a gweithio ystwyth, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn.

Y diweddaraf i staff - 29 Ebrill 2020

Update on car park charges and a new staff Facebook group.

Gwirfoddoli ar gyfer rôl dros dro wahanol

Gallwch wirfoddoli'n gyflym ac yn hawdd am rôl dros dro wahanol yn ystod pandemig Coronafeirws.

Cwestiynau cyffredin gan staff ynghylch coronafeirws

Cwestiynau cyffredin ynghylch gwyliau, hunan-ynysu, gweithio gartre ac ail-leoli staff i wasanaethau hanfodol.

Covid-19 staff fraud alert

During these unprecedented times fraudsters are seeing this as an opportunity to increase their activities and target councils.

Llythyr ar y cyd at staff - 9 Ebrill 2020

Llythyr ar y cyd at staff oddi wrth, Phil Roberts, Prif Weithredwr; Rob Stewart, Arweinydd ac Undebau Llafur UNSAIN, GMB ac Unite.

Cyngor ynghylch cadw pellter cymdeithasol ar gyfer staff

Rhydym ni'n ymdrechu'n deg i sicrhau ein bod ni'n cyflani gofynion deddf newydd Llywodraeth Cymru ynghylch cadw pellter cymdeithasol.

Iechyd meddwl a llesiant cyflogeion - Coronafeiws

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd a phryder sylweddol, atgoffir cyflogeion a rheolwyr fod y gwasanaeth rheoli straen a chwnsela ar gael i gynorthwyo ag iechyd meddwl a llesiant bob cyflogai.

Y diweddaraf i staff - 6 Ebrill 2020

Update on handwashing.

Staff update - 3 April 2020

Update on staff parking permits.

Diweddariad ynghylch coronafeirws ar gyfer staff - 2 Ebrill 2020

Diweddariad ynghylch seibrddiogelwch a'r post.

Diweddariad ynghylch coronafeirws ar gyfer staff - 1 Ebrill 2020

Diweddariad ynghylch canmoliaeth ar gyfer staff y Cyngor.

Staff update - 31 March 2020

Update on car park restrictions being lifted and social distancing in work.

Staff update - 30 March 2020

Update on re-deployment and volunteering.

Staff update - 27 March 2020

Update on cyber attacks and protective equipment.

Staff update - 25 March 2020

Update on Cockett House and a letter to staff.

Staff update - 24 March 2020

Following the UK Government's latest advice we have produced a list of critical workers/functions which are required to provide council services.

Staff update - 23 March 2020

Staff queries email set up, plus a full Service Centre update.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM