Chwilio'r wefan
English
Star

Y diweddaraf Coronafeirws i staff

Moving forward with the cloud storage project while working from home

Being able to store and access data in the cloud is still a priority for us and will increase digital resilience and enhance agile working, especially during this period.

Y diweddaraf i staff - 29 Ebrill 2020

Update on car park charges and a new staff Facebook group.

Gwirfoddoli ar gyfer rôl dros dro wahanol

Gallwch wirfoddoli'n gyflym ac yn hawdd am rôl dros dro wahanol yn ystod pandemig Coronafeirws.

Cwestiynau cyffredin gan staff ynghylch coronafeirws

Cwestiynau cyffredin ynghylch gwyliau, hunan-ynysu, gweithio gartre ac ail-leoli staff i wasanaethau hanfodol.

Covid-19 staff fraud alert

During these unprecedented times fraudsters are seeing this as an opportunity to increase their activities and target councils.

Llythyr ar y cyd at staff - 9 Ebrill 2020

Llythyr ar y cyd at staff oddi wrth, Phil Roberts, Prif Weithredwr; Rob Stewart, Arweinydd ac Undebau Llafur UNSAIN, GMB ac Unite.

Cyngor ynghylch cadw pellter cymdeithasol ar gyfer staff

Rhydym ni'n ymdrechu'n deg i sicrhau ein bod ni'n cyflani gofynion deddf newydd Llywodraeth Cymru ynghylch cadw pellter cymdeithasol.

Iechyd meddwl a llesiant cyflogeion - Coronafeiws

Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd a phryder sylweddol, atgoffir cyflogeion a rheolwyr fod y gwasanaeth rheoli straen a chwnsela ar gael i gynorthwyo ag iechyd meddwl a llesiant bob cyflogai.

Y diweddaraf i staff - 6 Ebrill 2020

Update on handwashing.

Staff update - 3 April 2020

Update on staff parking permits.

Diweddariad ynghylch coronafeirws ar gyfer staff - 2 Ebrill 2020

Diweddariad ynghylch seibrddiogelwch a'r post.

Diweddariad ynghylch coronafeirws ar gyfer staff - 1 Ebrill 2020

Diweddariad ynghylch canmoliaeth ar gyfer staff y Cyngor.

Staff update - 31 March 2020

Update on car park restrictions being lifted and social distancing in work.

Staff update - 30 March 2020

Update on re-deployment and volunteering.

Staff update - 27 March 2020

Update on cyber attacks and protective equipment.

Staff update - 25 March 2020

Update on Cockett House and a letter to staff.

Staff update - 24 March 2020

Following the UK Government's latest advice we have produced a list of critical workers/functions which are required to provide council services.

Staff update - 23 March 2020

Staff queries email set up, plus a full Service Centre update.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM