Chwilio'r wefan
English

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol Dros Dro (dros dro am 6 mis) (dyddiad cau: 06/04/20)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i Uwch Weithiwr Cymdeithasol amser llawn yn y Tîm Teulu a Chyfeillion.

Teitl y swydd: Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol
Rhif y swydd: SS.67799
Cyflog: £37,849 - £39,782 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd - Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (SS.67799) (PDF, 843KB)Yn agor mewn ffenest newydd 
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.67799

Dyddiad cau: 11.59pm, 6 Ebrill 2020

Mwy o wybodaeth

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm deinamig, yn enwedig o ran datblygu tîm.

Gallai'r rôl gynnwys unrhyw agwedd ar waith y Tîm Teulu a Chyfeillion o ran asesu, cefnogi a chymeradwyo gofalwyr maeth Teulu a Chyfeillion, yn ogystal â nodi a hwyluso cynlluniau Cymorth Gwarcheidiaeth Arbennig.

Gallai'r rôl gynnwys goruchwylio staff, cymorth a mentora, tasgau cydweithio a rôl wrth ddatblygu gwasanaethau.

Bydd y rôl yn gofyn am amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth gan gynnwys:

  • Creadigrwydd a brwdfrydedd i wella'r gwasanaeth a ddarparwn i blant a theuluoedd yn barhaus.
  • Gallu profedig i gynhyrchu gwaith asesu dadansoddol a phroffesiynol o ansawdd da oddi mewn i'r amserlenni gofynnol.
  • Ymroddiad i gefnogi'r tîm i ddarparu gwasanaeth o ansawdd da gan gynnwys drwy fonitro a gwerthuso perfformiad.
  • Ymroddiad i weithio'n barchus mewn partneriaeth â gofalwyr a phlant i ddiogelu a diwallu eu hanghenion.
  • Sgiliau gwneud penderfyniadau hyderus ond gofalus, cytbwys a dadansoddol.
  • Dull parchus o weithio mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol eraill.
  • Sgiliau gwaith tîm rhagorol.  Yn aelod uwch yn y tîm, bydd angen i chi fod yn gadarnhaol a defnyddiol eich dull o weithio mewn tîm gyda dealltwriaeth o sut y gall agweddau ac ymddygiad unigolion effeithio ar ddatblygiad grŵp a'ch rôl yn hyn o beth.

Cysylltwch â Donna Lukes, Rheolwr y Tîm, ar  01792 533217 os hoffech drafod y cyfle hwn ymhellach.


 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM