Chwilio'r wefan
English
Link

Dolenni rheoli adeiladu defnyddiol

Mae'r dolenni hyn yn darparu gwybodaeth am lawer o agweddau ar y rheoliadau cynllunio gan gynnwys materion deddfwriaeth, anabledd a mynediad.

LABC (Rheoliaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol)Yn agor mewn ffenest newydd

RhAALl yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n cynrychioli adrannau rheoli adeiladu awdurdodau lleol yng Nghymru, Lloegr ac yng Ngogledd Iwerddon. Mae'n cynnwys gwybodaeth am Reoliadau Adeiladu ar gyfer deiliaid tai, adeiladwyr, datblygwyr a gweithwyr proffesiynol.

Llywodraeth Cymru - Rheoliadau adeiladuYn agor mewn ffenest newydd

Mae'n darparu gwybodaeth am Reoliadau Adeiladu yng Nghymru, gan gynnwys deddfwriaeth.

Pyramus & Thisbe - The Party Wall etc Act 1996Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'n cynnwys gwybodaeth am y Ddeddf a sut mae'n gysylltiedig ag adeiladwyr a thrigolion.

BRE - RadonYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am Radon.  Mae'n cynnwys arweiniad ar ofynion Rheoliadau Adeiladu i amddiffyn adeiladau newydd mewn ardaloedd sy'n cael eu heffeithio gan radon.

Chartered Institute of Plumbing and Heating EngineeringYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am eu cynllun contractwyr cymeradwy gan gynnwys rhestr o gontractwyr cymeradwy presennol.

FENSAYn agor mewn ffenest newydd

Mae'n sicrhau bod drysau a ffenestri sydd wedi'u newid yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu o ran safonau perfformiad thermol gwell

OFTECYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am wres a choginio gydag olew gan gynnwys Cyfeiriadur o Offer a Gymeradwywyd. Gwybodaeth i ddefnyddwyr a gweithwyr proffesiynol.

HETASYn agor mewn ffenest newydd

Cymeradwyo offer gwres domestig sy'n defnyddio glo, tanwydd a gwasanaethau

Gas Safe RegisterYn agor mewn ffenest newydd

Sicrhau y gwneir gwaith nwy'n ddiogel. Cadw cofrestr o osodwyr nwy cymwys.

Dolenni Anabledd

Centre for Accessible Environments (CAE)Yn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am ddylunio ar gyfer hygyrchedd. Mae'n cynnwys gwybodaeth am hyfforddiant, taflenni gwybodaeth a dolenni.

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau DynolYn agor mewn ffenest newydd

Mae'n cynnwys cyngor a gwybodaeth i bobl anabl, cyflogwyr a darparwyr gwasanaethau. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddeddfwriaeth.

Disability Rights UKYn agor mewn ffenest newydd

Mae'n darparu gwybodaeth a chyngor am anableddau a materion hygyrchedd.

RNIBYn agor mewn ffenest newydd

Mae'n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth am broblemau gyda'r golwg.

Action on Hearing LossYn agor mewn ffenest newydd

Mae'n darparu gwybodaeth a chyngor ar broblemau gyda'r clyw.

MencapYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth am anableddau dysgu a hygyrchedd.

National Register of Access ConsultantsYn agor mewn ffenest newydd

Gwasanaeth achrediad ar gyfer ymgynghorwyr mynediad ac archwilwyr. Mae'n cynnwys cronfa ddata o aelodau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM