Chwilio'r wefan
English

Graddiad ynni - gweithdrefn asesu safonol

Gallwn helpu i sicrhau eich bod yn bodloni Cadwraeth tanwydd a phŵer Rhan Ng. y rheoliadau adeiladu.

Y Weithdrefn Asesu Safonol (SAP) yw'r system a argymhellir ar gyfer cyfrifo graddiad ynni eich adeiladau. Defnyddir y SAP i gyfrifo Gradd Allyriadau Annedd (DER) yr adeiladau. Mae'n rhaid i'r DER fod yn gyfwerth neu'n well na'r Radd Allyriadau Darged (TER) er mwyn cydymffurfio â'r rheoliad.

Gallwn gyfrifo'r SAP a'ch DER a TER. Ar gyfer cyngor a dyfynbris, ffoniwch Jackie Davey ar (01792) 635619 neu Steve Blackmoore ar (01792) 635615.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM