Chwilio'r wefan
English

Cynorthwyydd Technegol Rheoli Adeiladu (dyddiad cau: 08/04/20)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn Mae arnom angen unigolyn brwdfrydig a hunan-gymhellol i weithio yn y tîm Rheoli Adeiladu. Mae sgiliau cyfathrebu da, ymrwymiad i weithio mewn tîm ac agwedd gadarnhaol tuag at ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer yn hanfodol.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Technegol Rheoli Adeiladu
Rhif y swydd: PL.67779
Cyflog: £19,554  - £20,344 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document disgrifiad swydd Cynorthwyydd Technegol Rheoli Adeiladu (PL.67779) (PDF, 815KB)Yn agor mewn ffenest newydd 
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.67779

Dyddiad cau: 11.59pm, 8 Ebrill 2020

Mwy o wybodaeth

Mae adran Rheoli Adeiladu'r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth dan arweiniad cwsmeriaid gyda sicrwydd ansawdd mewn marchnad gystadleuol.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a hunan gymhelliant i weithio yn y tîm rheoli adeiladu. Mae sgiliau cyfathrebu da, ymrwymiad i weithio mewn tîm ac agwedd gadarnhaol tuag at ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer yn hanfodol.

Bydd angen i chi ddarparu cymorth technegol  a gweinyddol  mewn perthynas â phrosesu ceisiadau rheoliadau adeiladu  gan gynnwys, dehongli cynigion adeiladu a chynghori ar ddulliau perthnasol o gyflwyno cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu, nodi a datrys diffygion mewn ceisiadau, mesur manylion a'r manylion a gyflwynwyd mewn cysylltiad â cais i bennu ffioedd priodol sy'n daladwy, ymgynghori ag ymgymerwyr statudol ac ymdrin â chwiliadau trawsgludo ac ymholiadau.

I gael trafodaeth anffurfiol am y sefyllfa, cysylltwch naill ai â Peter Richards, Rheolwr y Gwasanaethau Rheoli Adeiladu, Safonau Masnach a Chofrestru, neu Jon Roberts, Arweinydd y Tîm Rheoli Adeiladu ar 01792 635636

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM