Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Ariannu

Mae cyllid ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon, ysgolion, unigolion a grwpiau cymunedol.

Mae cyllid ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon, ysgolion, unigolion a grwpiau cymunedol sy'n cynnig gweithgareddau corfforol. Darganfyddwch pa opsiynau ariannu sy'n gallu bod o fudd i chi.

Grant Cist Gymunedol

Eisiau £1500 tuag at eich clwb neu'ch prosiect chwaraeon cymunedol?

Grant Datblygu

Ydych chi'n gobeithio sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd neu brynu adnoddau mawr eu hangen i ddatblygu eich prosiect?

Wedi'i bweru gan GOSS iCM