Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Ariannu

Rydym wedi penderfynu o heddiw (20 Ebrill) ymlaen mai dim ond ceisiadau grant ar gyfer y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng fyddwn ni'n eu prosesu.

Gwybodaeth wrth Chwaraeon Cymru

Mae hyn yn golygu na fydd clybiau a sefydliadau'n gallu gwneud cais mwyach am unrhyw grantiau eraill newydd gennym ni, gan gynnwys y Gist Gymunedol a'r Grantiau Datblygu. Mesur dros dro yw hwn ac mae'n cydnabod hefyd ei bod yn annhebygol iawn y bydd unrhyw weithgarwch datblygu chwaraeon newydd yn gallu cael ei gynnal yn yr hinsawdd bresennol. 

Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng

A oes angen cyllid ychwanegol ar eich clwb oherwydd Coronavirus?

Grant Cist Gymunedol

Eisiau £1500 tuag at eich clwb neu'ch prosiect chwaraeon cymunedol?

Grant Datblygu

Ydych chi'n gobeithio sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd neu brynu adnoddau mawr eu hangen i ddatblygu eich prosiect?

Wedi'i bweru gan GOSS iCM