Chwilio'r wefan
English

Cau'r Archifdy i'r Cyhoedd

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 ac er lles ein darllenwyr ac ymwelwyr, bydd yr Archifdai (Abertawe a Chastell-nedd) yn cau i'r cyhoedd am gyfnod amhenodol o 19:00 ddydd Mawrth 17 Mawrth.

Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd

Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd

Ein man gwasanaeth yn Sefydliad y Mecanyddion Castell-nedd.

Neath Mechanics' Institute

Swyddfa cangen Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yng Nghastell-nedd yw Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd. Mae'n gartref Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd, lle mae ei casgliadau archifau hasnesyddol. Mae ystafell ymchwil lle gellir gweld y dogfennau gwreiddiol, ac mae aelod staff ar gael am gyfarwydd.

Mae amrywiaeth o ffynhonellau yn yr ystafell ymchwil a fydd yn eich helpu i olrhain hanes eich teulu. Mae cofrestru plwyf lleol a chyfrifiad ar ficroffilm a microffiche, copi o mynegai'r Swyddfa Gofrestru Cyffredinol o enedigaethau, marwolaethau a phriodasau ar ficroffilm, a gwasanaeth rhyngrwydd am ddim i chi gael mynediad i wefannau hanes teulu arlein. Mae llawer o amodau eraill ar CD, ac mae llyfrgell o llyfrau am hanes lleol.

Oriau agor
Dydd Llun a dydd Iau, 9.30yb-12.30yh a 1.30-4.45yh.

Dilynwch y cysylltiadau am wybodaeth i helpu chi i ddarganfod mwy a chynllunio'ch ymweliad.

Neath Mechanics' Institute

Defnyddio'r archifau

Gwybodaeth i'ch helpu i baratoi ar gyfer eich ymweliad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM