Chwilio'r wefan
English
Information

Newidiadau i'r gwasanaethau tai rhentu preifat o ganlyniad i Coronafeirws

O ganlyniad i'r cyfyngiadau a roddwyd ar waith gan y Llywodraeth i helpu i atal Coronafeirws (Covid-19) rhag lledaenu ac i amddiffyn iechyd y cyhoedd, nid ydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o eiddo rhentu preifat ac rydym yn rhoi trefniadau newydd ar waith er mwyn ymdrin â cheisiadau trwyddedu HMO.

Os ydych wedi anfon cais am drwydded atom yn ddiweddar, byddwn yn cysylltu â chi dros yr ychydig ddiwrnodau nesaf i roi rhagor o wybodaeth i chi am hynny.

Os yw eich trwydded ar fin dod i ben, ond nid ydych wedi gwneud cais eto, gallwch argraffu ffurflen gais o'n gwefan yn www.abertawe.gov.uk/trwyddedutaiamlbreswyl a naill ai ei bostio atom neu ei e-bostio i hph@abertawe.gov.uk.  Peidiwch ag anfon unrhyw daliadau siec am ffïoedd ar hyn o bryd. Ar ôl i ni wirio'ch cais, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y taliad.

Caiff y diweddaraf ei rannu yma, ond os oes angen i chi gysylltu â ni, e-bostiwch hph@abertawe.gov.uk.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM