Chwilio'r wefan
English

Cofrestryddion

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol gallwch gysylltu â ni drwy e-bost. Sylwer, os hoffech gadw lle ar gyfer seremoni, ffoniwch ni ar 01792 636188. Ni allwn gadw lle ar gyfer seremoni drwy e-bost.

Diolch.

Enw:
Cofrestryddion
Cyfeiriad:
Swyddfa Gofrestru Abertawe
Ganolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
United Kingdom
Ffôn:
01792 636188
Ffacs:
01792 636909
Wedi'i bweru gan GOSS iCM