Chwilio'r wefan
English
Man

Seremoni Enwi

Mae'r Diwrnod Enwi'n dathlu genedigaeth baban newydd neu ffordd arbennig o groesawu plentyn neu blant i deulu newydd. Mae'n gyfle i rieni wneud addewid cyhoeddus o gariad ac ymrwymiad i'r plentyn.

Gallech ddewis gwahodd Oedolion Cefnogol y bydd ganddynt rôl arbennig ym mywyd y plentyn, a gellir rhoi cyfle i'r rhieni-cu addo i gefnogi'r rhieni a'r plentyn hefyd.

Gallwch greu dathliad unigryw gyda geiriau, darlleniadau a cherddoriaeth a byddwch yn cael tystysgrif goffaol.

Gellir cynnal seremoni adnewyddu addunedau neu ddiwrnod enwi yn y ganolfan ddinesig neu yn un o'r lleoliadau cymeradwy yn Abertawe. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu am y ffïoedd dan sylw.

Sylwer mai dathliad yn unig yw'r seremonïau hyn. Nid oes unrhyw sail gyfreithiol i unrhyw dystysgrif goffaol a roddir.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM