Chwilio'r wefan
English
books with pencil and paper

Gwybodaeth i'w rhoi gan yr hysbyswr(wyr) i gynorthwyo gyda chofrestru genedigaeth

Rydym yn cofrestru genedigaethau drwy apwyntiadau. I gadw pawb yn ddiogel ac i ddilyn y canllawiau mewn perthynas â chadw pellter cymdeithasol, rydym yn gofyn am rai manylion am yr enedigaeth cyn ei chofrestru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM