Chwilio'r wefan
English
books with pencil and paper

Gwybodaeth i'w rhoi gan yr hysbyswr(wyr) i gynorthwyo gyda chofrestru genedigaeth

Byddwn yn medru trefnu apwyntiadau i gofrestru genedigaeth cyn hir. Pan fyddwn yn gallu ailddechrau cofrestru genedigaethau, bydd yn rhaid i'r rhan fwyaf o'r broses hon gael ei chwblhau'n bersonol. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, mae'n bwysig ein bod yn dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol ac felly mae'n rhaid i ni sicrhau bod apwyntiadau mor fyr â phosib.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM