Chwilio'r wefan
English

Ffoaduriaid o Wlad y Basg yn Abertawe, 1937-1938

Mae gorchestion y gwirfoddolwyr Cymreig a gymerodd ran yn Rhyfel Cartref Sbaen yn adnabyddus. Ond wyddoch chi bod Abertawe wedi rhoi lloches i 80 o blant o Wlad y Basg?

Ffoaduriaid Basgaidd Maent yn cael eu coffáu mewn cyfres o 112 o negyddion gwydr adleisiol a gadwyd gan Archifau Gorllewin Morgannwg, sy wedi aros yn guddiedig - hyd yn hyn.

Dyma hanes y ffoaduriaid ifanc a ddaeth o Wlad y Basg i Abertawe yn ystod haf 1937.

Rhyfel cartref yn Sbaen
► Y plant yn cyrraedd Tŷ Parc Sgeti
► Cronfa'r Maer
Hanes y Capten David 'Potato' Jones
► 'Llysgenhadon Bach'

PDF Document Edrychwch ar y lluniau sydd gennym. (PDF, 7MB)Yn agor mewn ffenest newydd

I ddechrau, dyma'r ffilm a wnaethon ni i adrodd yr hanes:

Dilynwch y dolenni isod i ddarllen y stori gyfan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM