Chwilio'r wefan
English

Lluniau plant yn dod â gwên i wynebau pobl sy'n gwarchod

Mae plant mewn un ardal o Abertawe wedi bod yn defnyddio'u sgiliau artistig i roi gwên ar wynebau rhai preswylwyr diamddiffyn neu ynysig yn eu cymuned.

lockdown_drawing

Mae dwsinau o bobl sydd wedi bod yn gwarchod yn Nhre-gŵyr, Pen-clawdd a Chasllwchwr wedi derbyn paentiadau a darluniau a wnaed gan blant drwy eu blwch llythyrau, ynghyd â nodyn i ddweud wrthynt am y gefnogaeth sydd ar gael.

Un o Gydlynwyr Ardal Leol Cyngor Abertawe, Joanne Edwards, meddyliodd am y syniad, ac aeth ati i gael help ysgolion lleol a phlant eraill i helpu i ledaenu rhywfaint o lawenydd.

Mae hi wedi derbyn rhai negeseuon o ddiolch hyfryd gan y rheini a gafodd lun, gan ddweud ei fod wedi codi'u calonnau yn ystod amser anodd.

Gyda help cynghorwyr cymunedol, cafodd Joanne wybod am bobl a allai elwa o'r syniad, ac aeth ati i gael cymorth plant lleol a greodd mwy na 50 o ddarluniau.

Ar ôl dosbarthu pob llun, parhaodd Joanne i gysylltu â llawer o'r unigolion dros y ffôn.

Dywedodd fod galwad rheolaidd wedi rhoi cyfle i bobl sgwrsio am sut roedden nhw'n ymdopi ac yn teimlo, a chyfle iddynt ofyn am help pan oedd ei angen. Roedd hefyd yn eu helpu i deimlo'n gryfach a theimlo bod rhywun yn gofalu amdanynt yn ystod y misoedd diwethaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM