Chwilio'r wefan
English

Diolch i staff am ymateb i ofynion pobl fu'n gwarchod

Diolchwyd i staff sydd wedi bod yn cynnal cefnogaeth Cyngor Abertawe ar gyfer miloedd o bobl sydd wedi bod yn gwarchod am eu hymdrechion yn ystod y misoedd diweddar.

Shielding Food Deliveries

Mae'r cyngor wedi bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn y sector cymunedol a gwirfoddol ers i'r pandemig gychwyn.

Mae cefnogaeth wedi cynnwys casglu a dosbarthu bwyd, blychau bwyd am ddim; casglu a dosbarthu presgripsiynau, help i fynd ar-lein a chyfeillio.

Mae llinell gyngor ddynodedig y cyngor wedi ymdrin â thros 25,000 o ymholiadau gan breswylwyr ac ers i'r cyngor gymryd drosodd y gwaith o ddosbarthu blychau bwyd brys Llywodraeth Cymru, dosbarthwyd mwy na 7,000 ohonyn nhw yn syth i ddrysau pobl.

Daw gwarchod i ben am y tro yng Nghymru ar 16 Awst, a gadawodd y blychau bwyd olaf ganolfan dosbarthu bwyd y cyngor yn Llansamlet y bore 'ma (dydd Mawrth).

Meddai'r Cynghorydd Alyson Pugh, Aelod y Cabinet dros Gymunedau Gwell, "Ers mis Mawrth, mae cannoedd o aelodau staff o ystod o wasanaethau'r cyngor wedi cael eu hadleoli i helpu gyda'n hymateb i'r argyfwng Coronafeirws, a hoffwn ddiolch iddynt am fynd y tu hwnt i bob disgwyl yn ystod y pedwar mis diwethaf.

"Roedd angen ein cefnogaeth ar lawer bobl yn fwy nag erioed o'r blaen ac mae ein staff wedi bod yno iddyn nhw."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM