Chwilio'r wefan
English

Ymunwch â'r ymgais i rannu gemau plant traddodiadol o bob cwr o'r byd

Mae preswylwyr y ddinas sy'n mwynhau'r haf yn ddiogel wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu llacio yn cael eu hannog i ychwanegu ychydig o hwyl ychwanegol drwy rannu gemau plant traddodiadol o wlad arall â phlant yn Abertawe.

Global games (Welsh poster)

Mae Cyngor Abertawe, ynghyd â chynghorau eraill yn ne Cymru, yn awyddus i gael gwybod am gemau plant traddodiadol o wledydd eraill y gellir eu chwarae yn ein hierdydd cefn.

Mae'r cyngor wedi lansio cystadleuaeth ar-lein lle gall plant gyflwyno fideo o'u hoff gêm draddodiadol a chwaraeir mewn gwlad arall fel y gall eraill ei dysgu a'i mwynhau hefyd.

Meddai Alyson Pugh, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Gan fod y cyfyngiadau symud yn llacio rydym am i bobl fwynhau Abertawe mewn modd cyfrifol o hyd. Ond rydym hefyd eisiau i'r haf fod yn adeg llawn hwyl i'n plant ac mae dysgu gemau newydd yn ffordd dda o wneud hynny.

"Y syniad sydd wrth wraidd y gystadleuaeth yw dathlu amrywiaeth wych ein cymunedau lleol a rhannu gemau plant traddodiadol fel y gall eraill ymuno yn yr hwyl yr haf hwn.

"Yr unig beth y mae'n rhaid i chi ei wneud yw gwneud fideo sy'n para dwy funud neu lai o'ch hoff gêm o ran arall o'r byd er mwyn cael y cyfle i ennill gwobr."

Dylai ceisiadau gynnwys gwybodaeth ysgrifenedig am reolau sylfaenol y gêm, baner genedlaethol y wlad o ble daw'r gêm a phum ffaith am y wlad honno. Mae'r gwobrau sydd ar gael yn cynnwys iPad, aelodaeth o LC2 a phryd o fwyd allan i'r teulu cyfan.

I gyflwyno'ch cais neu i gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch diogelwch.cymunedol@abertawe.gov.uk neu defnyddiwch y rhif WhatsApp 07814 104816. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 16 Awst.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM