Chwilio'r wefan
English

Newidiadau mawr yn dod â bywyd newydd i Ffordd y Brenin

Fis diwethaf agorodd system ffordd newydd.

Nawr, mae ymwelwyr sy'n dod i un o lwybrau allweddol canol dinas Abertawe'n siarad am y gwaith adeiladu mawr ar hyd Ffordd y Brenin.

Mae degau ar filiynau o bunnoedd yn cael eu buddsoddi mewn strwythurau hen a newydd, gan gyflwyno lleoedd newydd i fyw, gweithio ac i dreulio amser sbâr yno.

Arweinir y trawsnewidiad gan Gyngor Abertawe sydd hefyd yn arwain y gwaith ar gyfadeilad yr arena gwerth £135m ger yr LC ac mae cynlluniau ar gyfer lleoliadau eraill yng nghanol y ddinas ar y gweill.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Nawr fod y system traffig dwyffordd wedi dychwelyd i ardal Ffordd y Brenin, rydym yn canolbwyntio ar wella'r adeiladau yn yr ardal - ac adeiladu rhai newydd.

"Mae Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd, gyda llawer o goed newydd, mannau gwyrdd newydd a throedffyrdd gwell, yn gatalydd ar gyfer twf a ffyniant Abertawe yn y dyfodol ac rydym yn benderfynol o'i wneud yn lle delfrydol i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM