Chwilio'r wefan
English

Y dewis ynghylch prydau ysgol am ddim yn cael ei estyn nes i ffreuturau ailagor

Bydd rhieni a gofalwyr yn parhau i gael dewis ynghylch sut maent yn cael gafael ar gefnogaeth prydau ysgol am ddim pan fydd disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi.

school_meals_cropped

Mae cynllunia'n cael eu datblygu fel y gall yr holl ddisgyblion ddychwelyd fesul cam mewn cyfnod o bythefnos ar ddechrau tymor yr hydref, gyda phob un yn amser llawn erbyn dydd Llun 14 Medi.

Ni fydd ffreuturau ysgol ar agor tan 14 Medi felly bydd angen i'r holl ddisgyblion sy'n mynd i'r ysgol cyn hynny fynd â chinio pecyn gyda nhw.

Tan y dyddiad hwnnw, bydd teuluoedd yn Abertawe y mae hawl gan eu plant i gael prydau ysgol am ddim ac sydd wedi dewis cael taliadau uniongyrchol i'w cyfrifon banc yn derbyn y taliadau o hyd fel y gallant ddarparu cinio pecyn.

Bydd y rheini sydd wedi dewis derbyn bagiau bwyd wythnosol yn parhau i'w derbyn yn ystod pythefnos cyntaf mis Medi.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Yn Abertawe, rydym wedi cynnig dewis i rieni a gofalwyr rhwng y bagiau bwyd wythnosol neu daliadau uniongyrchol fel y gallant ddewis yr hyn sydd fwyaf addas ar eu cyfer.

"Rydym yn ddiolchgar iawn bod Llywodraeth Cymru wedi parhau i ariannu'r cynllun prydau ysgol am ddim drwy gydol gwyliau'r haf ac fel cyngor rydym wedi cytuno i dalu am unrhyw ddiffygion yn ystod pythefnos cyntaf mis Medi nes bod ffreuturau ysgolion yn ailagor."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM