Chwilio'r wefan
English

Gwledd i'r rheini sy'n dwlu ar fwyd ym Marchnad Dan Do Abertawe

Bydd y rheini sy'n dwlu ar fwyd sy'n ymweld â Marchnad Abertawe yn cael y cyfle i fwynhau cynnyrch lleol fel rhan o ymgyrch Estyn Llaw Drwy Fwyta Allan Llywodraeth y DU.

Swansea Market

Mae pum caffi yn y lleoliad arobryn wedi ymuno â'r ymgyrch i helpu i annog mwy o bobl i fynd ar daith i ganol y ddinas ac i fwynhau'r hyn sydd ar gael yn gyfrifol.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod y farchnad - a bleidleisiwyd fel marchnad dan do fwyaf a gorau Prydain yn gynharach eleni - bellach ar waith yn llawn ac yn croesawu cwsmeriaid yn ddiogel gan gadw pellter cymdeithasol.

Meddai, "Nawr fod y cyfyngiadau symud yn llacio, mae masnachwyr y farchnad a'r cyngor wedi bod yn cydweithio i sicrhau bod ymwelwyr yn mwynhau'n ddiogel. Mae holl stondinau'r farchnad wedi ailddechrau masnachu ac mae siopwyr yn dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith.

"Ond mae'n dda clywed bod nifer o gaffis yn y farchnad wedi ymuno â'r fenter Estyn Llaw Drwy Fwyta Allan fel ysgogiad ychwanegol i annog pobl i ymweld."

Bydd Storm in a Teacup, Little Tokyo, Iokasti's Kitchen, Café Janet a Greedy Fellas yn cymryd rhan yn yr ymgyrch.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y farchnad, ewch i: http://www.swanseaindoormarket.co.uk/?lang=cy lle gallwch ddod o hyd i fanylion yr holl fusnesau bwyd a fydd yn dosbarthu cynnyrch i'ch drws hefyd.

Ewch i'r ddolen yma er mwyn cynllunio eich taith yn sgîl rheoliadau cadw pellter y farchnad: www.swanseaindoormarket.co.uk/y-diweddaraf-am-coronafeirws-covid-19/?lang=cy

Mae ymgyrch Estyn Llaw Drwy Fwyta Allan Llywodraeth y DU yn dod i ben ar 31 Awst.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM