Chwilio'r wefan
English

Lido'n ailagor - cofiwch fwynhau'n gyfrifol

Ailagorodd atyniad glan môr poblogaidd yn Abertawe heddiw.

Roedd Lido Blackpill ar gau i'r cyhoedd dros dro oherwydd y pandemig.

Mae Cyngor Abertawe bellach wedi ailagor y cyfleuster yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Mae dal yn bwysig i blant dros 10 oed ac oedolion ddilyn y rheol cadw pellter cymdeithasol yn ogystal â mesurau eraill i'w cadw'n ddiogel.

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi llacio'r sefyllfa i blant dan 11 oed o ran cadw pellter dau fetr o'i gilydd neu oedolion.

Gyda'r lido'n ailagor, mae baneri a phosteri ar gael i atgoffa ymwelwyr o'r canllawiau diogelwch.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn ddiolchgar i'r cyhoedd am eu dealltwriaeth yn ystod y cyfnod y mae'r lido wedi bod ar gau.

"Gwnaethom barhau i gynnal gwiriadau a gwaith cynnal a chadw rheolaidd ar y cyfleuster i sicrhau ei fod mewn cyflwr da o hyd.

"Mae bellach wedi ailagor - a gofynnwn i'r cyhoedd ei fwynhau'n gyfrifol. Mae Coronafeirws yn bodoli o hyd, ac ni ddylwn wneud unrhyw beth i arwain at gyfnod arall dan gyfyngiadau symud lleol.

Ail-lenwyd y pwll â dŵr clorinedig a bydd y ffynhonnau a'r nodweddion dŵr yn gweithredu'n ddyddiol rhwng 9am a 5pm tan 13 Medi, oni bai yr hysbysebir yn wahanol.

Bydd cynorthwywyr hamdden awyr agored y cyngor ar gael yn ystod oriau gweithredol, a byddant yn glanhau arwynebeddau caled yn rheolaidd ac yn cynnal profion ansawdd dŵr. Gofynnwn yn garedig i'r cyhoedd ymddwyn yn gyfrifol wrth ryngweithio â staff ar ddyletswydd.

Mae Lido awyr agored a glan môr Blackpill yn cynnig pwll padlo, ardal chwarae i blant, craig ddringo a chyfleusterau picnic. Mae'r toiledau cyhoeddus ar y safle ar agor, er ar sail gyfyngedig.

Mae atyniadau gerllaw yn cynnwys gerddi arobryn Clun, golff-troed Abertawe a'r ramp sglefrfyrddio yn West Cross. .

Rhagor:www.abertawe.gov.uk/lidoblackpill

Wedi'i bweru gan GOSS iCM